എക്സൈസ് സംഘം വാഷ് കണ്ടെടുത്തു നശിപ്പിച്ചു

പിണറായി: പിണറായി എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം വ്യാജമദ്യവേട്ട തുടരുന്നു. പിണറായി എക്സൈസ് റേഞ്ച്. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ നസീർ ബി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാങ്ങാട്ടിടം അംശം 117 വട്ടിപ്രം ദേശത്ത് താഴെ മഠപ്പുര എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് ചാരായം വാറ്റാൻ പാകപ്പെടുത്തിയ 200 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്തു ഒരു അബ്കാരി കേസെടുത്തു. ബീവറേജുകൾ തുറന്നിട്ടും വ്യാജമദ്യ നിർമാണം തുടരുന്നതിനാൽ എക്സൈസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ (ഗ്രേഡ്) ഷാജി യു, സിവിൽ എ
ക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ബിജേഷ് എം, ശരത്ത് പി ടി, എന്നിവരായിരുന്നു എക്സൈസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: