ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്

30.05.2018

സ്വർണ വില.916
2895/ഗ്രാം

വെള്ളി വില 999
44/ഗ്രാം

കണ്ണൂർജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: