മുല്ലക്കൊടി ബാങ്ക് 14 ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി

മയ്യിൽ മുല്ലക്കൊടി കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് റൂറൽ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധനസഹായം നൽകി. പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് സംഭാവനയായി നൽകിയത്. തുകയുടെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പവിത്രൻ, സെക്രട്ടറി ടി വി വത്സൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ദിനേശ്ബാബുവിന് കൈമാറി. അസിസ്റ്റന്റ് റെജിസ്ട്രർ (പ്ലാനിങ് )ശ്രീ. ഇ ദിനേശൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു
പടം: മുല്ലക്കൊടി കോ- ഓപ്പറേറ്റിവ് റൂറൽ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുന്ന തുകയുടെ ചെക്ക് പി പവിത്രൻ, ടി വി വത്സൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ദിനേശ് ബാബുവിന് കൈമാറുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: