22 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യവുമായി കണ്ണാടിപറമ്പ് സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

22 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യവും, ഓട്ടോറിക്ഷയും സഹിതം യുവാവ് പിടിയിൽ – 29-1-19 ന് 5.30 യോടെ പാപ്പിനിശ്ശേരി അസി. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഗ്രെഡ്) എം.സുധാകരനും, പാർട്ടിയും ചേർന്ന് പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ഡെയിൽ വിൽല്ലനക്കായി കൊണ്ടു പൊവുകയായിരുന്ന 22 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യവും ഓട്ടോറിക്ഷയും സഹിതം കണ്ണൂർ കണ്ണാടിപറമ്പ് മാതോട് സ്വദേശി അറക്കൽ വളപ്പിൽ വീട്ടിൽ ടി.കെ.ബാലന്റെ മകൻ എ.വി ബിനീഷ് (39) നെ പിടികൂടി. ഈയാൾ കണ്ണാടി പറമ്പ് ഭാഗങ്ങളിൽ വൻ മദ്യവില്പന്ന നടത്തുന്നയാളാണ്. കണ്ണൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മദ്യവില്പന്ന നടത്തുകയായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: