നാളെ (31/1/2019) കണ്ണൂരിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

മയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ വേളം, പാറപ്പുറം, ചെക്കിക്കടവ്, കണ്ടക്കൈ ബാലവാടി, കണ്ടക്കൈ കടവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 31) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കീച്ചേരി, വേളാപുരം, പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്, മെർളി റോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 31) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ വിളയാങ്കോട്, കുളപ്പുറം, ബ്രിക്‌സ് റോഡ്, ഒറന്നിടത്ത് ചാൽ, ശിവക്ഷേത്ര പരിസരം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 31) രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: