രാമന്തളി മഹാത്മ സ്മാരക കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം നടത്തി

പയ്യന്നൂർ: രാമന്തളി മഹാത്മ സ്മാരക കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു .രാവിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.തുടർന്ന് അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തി.പ്രസിഡന്റ് കെ എം തമ്പാൻ, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ, പി പി ശേഖരൻ, പി പി നാരായണി, ടി കെ ദാമോദരൻ, പി കെ തമ്പാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: