പ്രധാനമന്ത്രി കൗശല്‍കേന്ദ്രയില്‍സൗജന്യ തൊഴില്‍ പരിശീലനം


കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി കൗശല്‍ കേന്ദ്രയില്‍ തൊഴില്‍ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പുതിയതെരുവിലാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രം. മൂന്നുമാസം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള തയ്യല്‍, ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ്ങ്, നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് 18 നും 35 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫോണ്‍: 9495063800, 9495334899.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: