വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ ശില്പശാല

കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചലച്ചിത്രനിർമ്മാാണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്ര പദ്ധതിയായ ” ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ ശില്പശാല” പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയും (SIET) കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷൻ സയൻസ് ആന്റ് ആർട്സും (KRNNIVSA) സംയുക്തമായിി നടത്തുന്നു.

കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 30 വീതം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളള ശില്പശാല നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 3 വരെ പയ്യന്നൂർ കാനായിലുള്ള യമുനാ തീരം റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്.SIET ഡയറക്ടർ ശ്രീ.ബി.അബുരാജ് 30 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

തിരക്കഥ, ഷൂട്ടിംഗ്, ശബ്ദ മിശ്രണം, എഡിറ്റിംഗ്, ആനിമേഷൻ, അഭിനയം തുടങ്ങി സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്കക മേഖലകളിലും പ്രായോഗിക പരിശീലനം നല്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: