സിഎംപി തളിപ്പറമ്പ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ബസ്സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് ഉപവാസം നടത്തി

ഉപവാസം നടത്തി
കോവിഡ് ഇരകളുടെ ആശ്രിതർക്ക് മതിയായ
നഷ്ട പരിഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്
സിഎംപി തളിപ്പറമ്പ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ബസ്സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് ഉപവാസം നടത്തി. എംവി അഭിലാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോൺഗ്രസ്
നേതാവ് പി ആനന്ദകുമാർ പരിപാടി
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സുധിഷ് കടന്നപ്പള്ളി,
എൻ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, പി.രാമചന്ദ്രൻ
തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.ടി. ചന്ദ്രൻ നന്ദി
പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: