കൂത്തുപറമ്പിൽ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷണം പോയി

കൂത്തുപറമ്പ്: ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷണം പോയി. നരവൂർ ചാത്താടി മനയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് ചന്ദനമരങ്ങളാണ് മോഷ്ടാക്കൾ മുറിച്ച് കടത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് മോ ഷണവിവരം ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ബു ധനാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളാട്ടം നടന്നിരുന്നു. രാത്രി 12 മണി വരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആളുകളു ണ്ടായിരുന്നു.അതിനുശേഷ മാണ് മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് കരു തുന്നത്.

മുറിച്ചെടുത്ത ചന്ദനമരങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്തെ വയലിലൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തിന്റെ പാടുകളുണ്ട്. കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: