“കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ” വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു; സഹായവുമായി ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള

9 / 100

 

കൂത്ത്പറമ്പ് പാച്ചപ്പൊയ്ക ചാത്തൻമുക്കിലെ സുനേഷിന്റെ ജീവിത കഥ കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ലോട്ടറി വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ഭാര്യയും രണ്ടു പിഞ്ചു മക്കളുമുള്ള ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരന്റെ ജീവിതം ലോക്ക് ഡൗൺ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായിരുന്നു. ഈ വാർത്ത കണ്ട് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള സുനേഷിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം മനസിലാക്കി അവർക്ക് സ്മാർട്ട് ടിവി യും ഭക്ഷണ കിറ്റും അവർക്ക് കൈമാറി. ബിഡികെ ഇരിട്ടി താലൂക് സെക്രട്ടറി ഹാഷിർ, ക്യാമ്പ് കോഡിനേറ്റർ ഷാഫി, ഷീബ പടിയൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: