കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ടൗണിൽ മാസങ്ങളായി നിലംപൊത്തിയ ദിശാ സൂചിക പുനസ്ഥാപിച്ചില്ല:യാത്രക്കാർ വലയുന്നു

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ടൗണിൽ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വാഹനമിടിച്ച് തകർന്നുവീണ ദിശാസൂചിക. ഇതു പുനർനിർമ്മികാത്തത് കാരണം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കണ്ണൂരിലേക്കും പോകേണ്ട വാഹനയാത്രക്കാർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഏറെ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്.

ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികൃതർ വേണ്ട നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു

റിപ്പോർട്ടർ

അനീസ് കണ്ണാടി പറമ്പ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: