കണ്ണൂർ: വിദ്യാർത്ഥികളോട് മോശമായ പെരുമാറ്റം, യുവാക്കളും ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം: ഡ്രൈവർ യുവാവിന്റെ തലക്കടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

കായച്ചിറയിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ യുവാവിന്റെ തലയ്ക്കു അടിച്ചു പരിക്കേൽപിച്ചു, കണ്ണൂർ ആശുപത്രി കണ്ണാടിപ്പറമ്പ പള്ളിപ്പറമ്പ് റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന

ഫാത്തിമാസ് ബസ് ഡ്രൈവർ ഫാസിൽ ആണ് കായച്ചിറയിലെ അജ്മൽ എന്നാ യുവാവിന്റെ തലയ്ക്കു ജാക്കി ലിവർ കൊണ്ട് അടിച്ചു പരിക്കേല്പിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യുവാക്കളും ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഡ്രൈവർ യുവാവിന്റെ തലയ്ക്കു അടിച്ചത് അജ്മൽ കണ്ണൂർ എ.കെ.ജി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ബസ് മയ്യിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: