കെ.വി.ആർ-നെക്സ്റ്റ മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റാഫും സ്വരൂപിച്ച ഒരുലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിഥിയിലേക്ക് കൈമാറി

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിനായി പ്രത്യേക

സമ്മേളനം വിജയകരമായി നടത്തി.
പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ വച്ച് KVR NEXA മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റാഫും കൂടി സ്വരൂപിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് KVR NEXA ജനറൽ മാനേജർ (സെയിൽസ്) രാജേഷ് ബാബു തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് കൈമാറി. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ സുരേഷ് ബാബു, KVR ടവർ മാനേജർ പ്രേമരാജൻ എന്നിവർ സമീപം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: