അനധികൃത മണൽ കടത്ത് പിടികൂടി

പാറക്കൽ കടവിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന മണൽ, ലോറി സഹിതം വളപട്ടണം എസ്ഐ രാജൻ കൊട്ടാമലയും സംഘവും അതി സാഹസികമായി പിടികൂടി. പോലീസിനെ കണ്ട് അമിത വേഗതയിൽ ഓടിച്ചു പോയ ലോറിയെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടിയെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷ്പെടുകയായിരുന്നു. വളപട്ടണം ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷിന് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനില് എസ് ഐ രാജൻ കോട്ടമല ക്കൊപ്പം എ എസ് ഐ രാജേഷ്, സി.പി.ഒ കമലേഷ്, ഡ്രൈവർ സി.പി.ഒ ജോബി ജോൺ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിടികൂടിയ മണൽലോറി ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇനിയും അനധികൃത മണൽ കടത്തിനെത്തിരെ റെയ്ഡ് തുടരുമെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: