എടക്കാട് സാഹിത്യവേദി: സാഹിത്യ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

എടക്കാട് സാഹിത്യവേദിയുടെ പതിനഞ്ചാം പ്രതിമാസ പരിപാടി ഡോ: എ.ടി. മോഹൻരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിലടക്കം പ്രബലമായി വരുന്ന പുതിയ മാനവികവാദാനന്തര ദർശനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. എ.കെ. മുഹമ്മദ് അശ്റഫ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. “ബഷീറിനെ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ” ചർച്ച ടികെഡി മുഴപ്പിലങ്ങാട് അവതരിപ്പിച്ചു. കെ. മൃദുല ടീച്ചർ, എം.കെ. അബൂബക്കർ, പി.വി. അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. യു.പി. പ്രകാശൻ സ്വാഗതവും ടി. റഷീദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: