യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം ; വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കോളേജ് മാറ്റത്തിന് അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിൽ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് വർക്കല എസ്.എൻ കോളേജിലേക്ക് മാറാൻ കേരള സർവകലാശാല അനുമതി നൽകി.25 ന് നടന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിലാണ് അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനമായത്. ഇതുപ്രകാരം രജിസ്ട്രാർ ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്.എൻ കോളേജിൽ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്.സി കെമിസ്ട്രി ബാച്ചിലേക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് മാറ്റത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിലെ പരീക്ഷയും ഇവിടെ എഴുതാനാകും. അതെ സമയം ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ മുതൽ വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ അവശ്യം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അംഗീകരിച്ചില്ല. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിൽ എസ്എഫ്‌ഐയുടെ മാനസിക പീഡനങ്ങളിൽ മനം നൊന്തായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: