കയരളം കിളിയളം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മഠപ്പുര പുനഃപ്രതിഷ്ഠ തിരുവപ്പന മഹോത്സവവത്തിന് തുടക്കമായി

മയ്യിൽ: കയരളം കിളിയളം തായപ്പാത്ത് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മഠപ്പുര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ 2 വരെ നടക്കും. മാർച്ച് 29നു് വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ പത്തിന് ശിൽപികളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രം ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ആറാം മൈൽ താവ്വോറത്ത്കണ്ടി മഠപ്പുരയിൽ നിന്ന് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര, തുടർന്ന് ആചാര്യവരണം, പശുദാന പുണ്യാഹം, വാസ്തുബലി, വാസ്തു പൂജഎന്നിവ നടന്നു.

നാളെ മാർച്ച് 30 ശനിയാഴ്ച്ച ഗണപതി ഹോമം, ഭഗവതിസേവ
മാർച്ച്‌ 31ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മാടവന വലിയ ഇല്ലത്ത് എം നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ ശ്രീ മുത്തപ്പന്റെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും ഗുളികൻ സ്ഥാന പ്രതിഷ്ഠയും നടക്കും. തുടർന്ന് ഗുളികൻ പൂജയും പയംകുറ്റിയും, വൈകുന്നേരം മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടം, രാത്രി പത്തിന് കളിക്കപ്പാട്ട്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പുലർച്ചെ അന്തി തിറ, തുടർന്ന് അടിച്ച് തളിവെള്ളാട്ടം, വൈകുന്നേരം ഊട്ടും വെള്ളാട്ടം, കളിക്കപ്പാട്ട്, കലശം എഴുന്നള്ളത്ത്, ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് പുലർച്ചെ തിരുവപ്പനയും വെള്ളാട്ടവും കെട്ടിയാടും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: