പരശു റാം എക്സ്പ്രസിൽ കോച്ചുകൾ വെട്ടി കുറച്ചു: യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം

കോഴിക്കോട്: രാവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കർ ആശ്രയിക്കുന്ന പരശു റാം എക്സ്പ്രസിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കോച്ചുകൾ വെട്ടികുറച്ചതിൽ യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. സ്ഥിരം 21 കോച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് മുൻകാലത്ത് 15 ജനറൽ കൊച്ചുകളുമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് വന്ന മൂന്ന് D റിസർവേഷൻ കോച്ചുകൾ നിലവിൽ ഉള്ള ജനറൽ കോച്ചുകൾ നിന്നാണ് എടുത്തത് അതോടെ ജനറൽ കോച്ചുകൾ 12 ആയി ചുരുങ്ങി പിന്നീട് ഒരു ലേഡീസ് കോച്ച്‌ കൂട്ടിയപ്പോഴും കുറവ് സംഭവിച്ചത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരുടെ ആശ്രയമായ ജനറൽ കൊച്ചുകൾക്ക് ആണ്, പിന്നീട് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള കോച്ചുകൾ തന്നെ കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്, ഇന്ന് പരശു ഓടിയത് വെറും 19 കൊച്ചുകളുമായിട്ടാണ് അതിൽ ആകെയുള്ള 9 ജനറൽ കോച്ചുകളിൽ 2 എണ്ണം ആർമി ആവശ്യത്തിന് കൂടി വിട്ടു നൽകി വെറും 7 ജനറൽ കോച്ചുകളുമായി യാത്ര ചെയ്തതോടെയാണ് പരശുവിലെ യാത്രക്കാർ മലബാർ ട്രെയിൻ പാസ്സഞ്ചേഴ്‌സ് ഫോറത്തിന്റെ പേരിൽ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്, പരശുവിന്റെ എടുത്തു കളഞ്ഞ ജനറൽ കോച്ചുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും റെയിൽവേയുടെ സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. MTPF ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഫൈസൽ പി കെ സി പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: