യൂനിവേഴ്സൽ കോളേജ്: എസ് എഫ് ഐ യുടെ കാപട്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്: കാംപസ് ഫ്രണ്ട്

മട്ടന്നൂർ: യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി sfi സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരവും മറ്റും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഈ നടന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ കാംപസ് ഫ്രണ്ട് നെ കരിവാരിത്തേക്കാനും കുറ്റാരോപിക്കാനും sfi മനപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നതായി കാംപസ് ഫ്രണ്ട് ആരോപിച്ചു

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കാംപസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപക ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരവും വിളമ്പര ജാഥയുടെ പോസ്റ്ററുകളും മറ്റും അവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി കാംപസ് ഫ്രണ്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം അനുവദിക്കാത്ത ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തിരിന്നു ഇപ്പൊൾ യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാംപസ് ഫ്രണ്ട് നെ മനപൂർവ്വം വലിച്ചിഴക്കുകയാണെന്നും സമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ sfi മനപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കാംപസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ മട്ടന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: