ജില്ലയില്‍ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

ചെമ്പിലോട് 5, ചെറുതാഴം 15, ഇരിട്ടി നഗരസഭ 14, കരിവെള്ളൂര്‍ പെരളം 14, കോളയാട് 7, കോട്ടയം മലബാര്‍ 12, കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭ 6,24, മാടായി 19, പാനൂര്‍ നഗരസഭ 3, പരിയാരം 10, പട്ടുവം 5, പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭ 36, പെരളശ്ശേരി 17,18

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: