ജവഹർ ബാലജനവേദി “ഗാന്ധിജിയെ അറിയുക”, കുട്ടികൾക്കായുള്ള പഠന പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം

പുൽപ്പക്കരി : ജവഹർ ബാലജനവേദി മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ “ഗാന്ധിജിയെ അറിയുക” എന്ന സന്ദേശവുമായി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 100 യൂണിറ്റുകളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ വിതരണത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക്‌ തല ഉദ്ഘാടനം പുൽപ്പക്കരിയിൽ വെച്ച് നടന്നു. കെ.പി.സി.സി മെമ്പർ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ആത്മകഥ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ഗോപിക.പി യ്ക്ക് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജവഹർ ബാലജനവേദി മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ ചെയർമാൻ ദീപേഷ് എടയന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു, ഒ.കെ.പ്രസാദ്, ഫർസിൻ മജീദ്, ഹരിദാസ് മാസ്റ്റർ, കല്ല്യാണി ടീച്ചർ, കൃഷ്ണ കുമാർ, എൻ.വി.ചഞ്ചലാക്ഷി, ആർ.കെ.നവീൻ കുമാർ, ഹരികൃഷ്ണൻ പാളാട്, ആലേഖ് കാടാച്ചിറ, സുജിത്ത്.കെ.കെ, ആതിര.ടി, ജിൻഷ.എൻ.വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: