കണ്ണൂർ മാവിലായി; പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ ശുചീകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയായി.

മാവിലായി: സ്വഛതാ ഹി സേവ (ശുചിത്വം തന്നെ സേവനം) എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ച് മാവിലായി യു.പി.സ്കൂൾ കാർഷിക- പരിസ്ഥിതി

ക്ലബായ Little Farmers Seed ക്ലബ്ബും ഭാരത് സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് മാവിലായി യു.പി.സ്കൂൾ യൂനിറ്റും സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളും ചേർന്ന് നടത്തിയ പൊതു ഇട ശുചീകരണ പരിപാടി പെരളശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസി: ബാലഗോപാലൻ കെ.പി വെള്ളച്ചാൽ പട്ടണത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു,, വൈസ് പ്രസി: ശ്രീമതി: സി.കെ.സൗമിനി , വാർഡ് മെമ്പർ മാരായ കെ.പ്രദീപൻ ,പ്രേമരാജൻ, പി.കെ.നാരായണൻ, വത്സല, എന്നിവരും സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, സമീർ വെള്ളച്ചാൽ, ഇ.സത്യൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു, രഞ്ജിത്ത് മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും എച്ച്.എം.പ്രീതി ധര ടീച്ചർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു,
തുടർന്ന് മൂന്നു പെരിയ മുതൽ പാനേ രിച്ചാൽ വരെയുള്ള ബസ് ഷെൽട്ടറുകളും വെള്ളച്ചാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി വായനശാലയും കൃഷ്ണപ്പിള്ള വായനശാലയും കുട്ടികൾ വൃത്തിയാക്കി,,,, വിവിധ സ്കോഡുകളായി ശുചീകരണം നടത്തിയ കുട്ടികൾ ബസ് ഷെൽട്ടറുകളിൽ ശുചീകരണ മുന്നറിയിപ്പു ബോഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: