നാറാത്ത് ശാഖാ എസ് വൈ എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും, കമ്പിൽ ഏരിയാ ട്രഷററുമായ അബ്ദുൾ ഖാദർ ഹാജി (65) നിര്യാതനായി

നാറാത്ത് ശാഖാ എസ് വൈ എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും, കമ്പിൽ ഏരിയാ ട്രഷററുമായ അബ്ദുൾ ഖാദർ ഹാജി (65) നിര്യാതനായി

ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണിക്ക് നാറാത്ത് ഖബർസ്ഥാനിൽ 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: