പി കെ മുഹമ്മദ്‌ റാഫി നിര്യാതനായി

വളപട്ടണം

സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ റിലീഫ് കമ്മിറ്റി എന്ന കാരുണ്യ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനും നിലവിൽ ട്രഷറുമായ  അങ്ങാടിയിലെ  മേറ്റ് വ്യാപാരിയുമായ പി കെ മുഹമ്മദ്‌ റാഫി നിര്യാതനായി …

   നിരാലംബരായ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി സാധുക്കൾക്ക്  വേണ്ടി  റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തുവാനും സൗജന്യ ചികിത്സാ കേമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും  അഹോരാത്രം നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് .

ടൗണിലെ വലിയൊരു സുഹൃദ്  സംഘത്തിന്റെ ഉടമയായ റാഫിയുടെ മരണത്തോടെ അങ്ങാടിയിലെ വലിയ ഒരു  ശബ്ദമാണ് നിലച്ചിരിക്കുന്നത് ..
പേരേതനായ പൊന്നൻ കുഞ്ഞി മൊയ്‌ദീൻക്കാന്റെ മകനാണ് …
ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് മന്ന ഖബർസ്ഥാനിൽ ..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: