ചാവശ്ശേരിയിൽ ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

മട്ടന്നൂർ: ചാവശ്ശേരിയിൽ അപകടം ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. ഇന്ന് രാത്രി 8.മണിക്കാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: