ടാങ്കർ അപകടത്തിൽ പെട്ടവരെ രക്ഷിച്ച ധർമശാലയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ.. കണ്ണൂരിന് അഭിമാനിക്കാൻ വർഗീസ് ചേട്ടൻ..

തിരുവോണ നാളിൽ പുലർച്ചേ കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറിക്കിടയിൽപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം ജീവൻ തൃണവത്കരിച്ച് അതിസാഹസീകമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഹോസ്പ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച ധർമ്മശാലയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വർഗ്ഗീസ് സംഭവ കഥ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈനിനോട് വിശദീകരിച്ചത് കാണൂ… VIDEO ⏬

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: