ശ്രീ മൃദംഗശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്ര ചരിത്രകഥ “തിരുവക്കാടി” ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു

ശ്രീ മൃദംഗശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്ര
ചരിത്രകഥ “തിരുവക്കാടി” തുടക്കം കുറിച്ചു സ്യുച്ചോൺ കർമ്മം

ശ്രീ മൃദംഗശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് വച്ച് നടന്നു. രാജീവ് നടുവനാട് സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ അനേകം പുതുമുഖ നടൻമാരും നടിമാരും അഭിനയിക്കുന്നു.
അഞ്ച് ഭാഷകളായാണ് ചിത്രംനിർമ്മിക്കുന്നത് ഫിലിം വമ്പിച്ച വിജയമായിരിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് അദ്ധേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടും ശ്രീ മൃദംഗ ശൈലേശ്വരി ദേവിയുടെ ചരിത്രം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം എന്നും അദ്ധേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: