മട്ടന്നൂർ പുനത്തേടത്ത് കാർത്യായനി അന്തരിച്ചു

മട്ടന്നൂർ പുനത്തേടത്ത് കാർത്യായനി (68)അന്തരിച്ചു .മട്ടന്നൂർ നിടു വോട്ടും കുന്നിലെ സജീനസദനം. മക്കൾ,  സജീവൻ ,ദിനേശൻ, ശ്യാമള, രഞ്ചിത്ത്, സജിന ,മരുമക്കൾ: സുഖേഷ് ( സൗദി അറേബ്യ) വീണാധരൻ ( Late) ഷീബ, കവിത..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: