കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

തയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ അഞ്ചുകണ്ടി, അഞ്ചുകണ്ടിക്കുന്ന്, അഞ്ചുകണ്ടി റൈസ് മില്‍, വെസ്റ്റ് ബേ, ചിറക്കല്‍ക്കുളം, ഹെറിട്ടേജ് ഹോം, പൂച്ചാടിയന്‍വയല്‍, ജുമായാത്ത് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 29 (വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും വട്ടക്കുളം, കടലായി നട, കടലായി അമ്പലം, ആശാരിക്കാവ്, വട്ടക്കുളം കെ ഡബ്ല്യു എ, വട്ടുപ്പാറ, മഞ്ഞക്കാലി എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ 5.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനു കീഴിലെ കുഴിക്കാട്, പെരിന്തട്ട സെന്റല്‍, കണ്ണാടിപൊയില്‍ , ചട്രോള്‍, ഓലയമ്പാടി നം.2 എന്നീ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജൂലൈ 29(വ്യാഴം) ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ 5.30 മണി വരെ  വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനു കീഴിലെ പഴിച്ചിയില്‍, എസ്ബിഐ പരിസരം, സിഎം നഗര്‍, ചെറുതാഴം മില്‍ക്ക്, കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ്, ഇന്ത്യനാ ക്രഷര്‍, ഫാല്‍ക്കന്‍ ക്രഷര്‍, കെ പി വുഡ്, ശക്തി വുഡ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 29 (വ്യാഴം ) ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ അഞ്ചുമണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വേങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനു കീഴിലെ കുരിയോട് കോളനി, ഊര്‍പള്ളി, അഞ്ചാം പീടിക, ശശിപീടിക എന്നീ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജൂലൈ 29 (വ്യാഴം) രാവിലെ 9:30 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5:30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ബര്‍ണശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനു കീഴിലെ മഞ്ഞപ്പാലം, ചെട്ടിയാര്‍ കുളം, പാറക്കണ്ടി, മുനീശ്വരന്‍ കോവില്‍, സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്, എസ് എം റോഡ്, മാക്‌സ് നഴ്‌സറി റോഡ്, താളികാവ് റോഡ് പരിസരങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 29(വ്യാഴം) രാവിലെ ഒമ്പത്  മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: