കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചെമ്മരാശ്ശേരി പാറ മുതൽ മീൻ കുന്ന് അയനിവയൽ വരെ ജൂൺ 29 ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മുണ്ടർകാനം, ഈങ്കുളം, ചന്ദ്രവയൽ, വള്ളിപിലാവ്, കൊട്ട്രാടി, പൊന്നംവയൽ, നീലിരിങ്ങ, പോത്താംകണ്ടം, കൊരമ്പകല്ല്, ചാത്തൻപാറ, വെങ്ങാട് ട്രാൻസ്‌ഫോമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 29 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പുല്ലുപ്പാറ ഖാദി, പുല്ലൂപ്പാറ ടവർ, പേരൂൽ സ്‌കൂൾ, വരിക്കച്ചാൽ, കൈതപ്രം, ഭാസ്‌കര, പുനിയങ്കോട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 29 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നോർത്ത് മലബാർ പ്രസ്, കിഴക്കേക്കര എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 29 ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത്് മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കരിമ്പുകര ഭാഗത്ത്  ജൂൺ 29 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 11 മണി വരെയും സലഫി, ഇന്ദിരാനഗർ, ചോലപ്പലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും തണ്ടപ്പുറം, തരിയേരി, എടവച്ചാൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉച്ച്ക്ക് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചെമ്പേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കുനിയാമ്പുഴ, തറചീത്ത  എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 29 രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മുങ്ങം ഭാഗത്ത് ജൂൺ 29 ബുധൻ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണി വരെയും അരിമ്പ്ര, നെല്ലിക്കുറ്റി ഭാഗങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു  മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: