സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം തെറ്റ് ; ജൂൺ 3 ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കും

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകള്‍ ജൂണ്‍ 3ന് തന്നെ തുറക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥ്. ജൂണ്‍ 12നേ സ്കൂള്‍ തുറക്കൂ എന്ന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചരണങ്ങള്‍ തെറ്റെന്നും മന്ത്രി.സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച സന്ദേശം മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ആശങ്ക ഉണർത്തി. ഇതിന്റെ പശ്ചാതലത്തിലാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: