താളങ്ങളിൽ ലയിച്ച് അഴീക്കോട് ചെമ്മരശ്ശേരിപ്പാറ

അഴീക്കോട്:ചെമ്മരശ്ശേരിപ്പാറ ഹൈദ്രോസ് ജുമാമസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല ദഫ് മത്സരം നാടിൻ പുത്തൻ കാഴ്ച വിസ്മയമായി.മത്സരത്തിൽ അൽ അമീൻ തയ്യിൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. 11 ദഫ് സംഘങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചു.പ്രസ്തുത പരിപാടി മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഷായിദ്.പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷമീം മട്ടന്നൂർ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു. പരിപാടിയിൽ ARGOS ക്ലബ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ്‌ ഇജാസ് സ്വാഗതവും ക്ലബ് ട്രഷറർ ശബ്നാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: