ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 16- അറക്കൽ താഴെ, ന്യൂമാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12- ചാവോക്കുന്ന്, പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 06- കോട്ടക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 13-വൻകുളത്ത് വയൽ എന്നീ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും നവംബർ 29 ന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനരഞ്ജിനി എൽ പി സ്‌കൂൾ കോട്ടക്കുന്ന്, ചേതാവൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്‌കൂൾ അരയാക്കൂൽ (പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്), മഡോളിൻ മാപ്പിള എൽ പി സ്‌കൂൾ (ന്യൂമാഹി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്), നടുവിൽ എൽ പി സ്‌കൂൾ (നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്), അഴീക്കോട് ഹൈസ്‌കൂൾ, അക്ലിയത്ത് എൽ പി സ്‌കൂൾ, അഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് യു പി സ്‌കൂൾ (അഴിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്) എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് നവംബർ 28, 29 തീയതികളിൽ അവധിയായിരിക്കും.
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടർമാരായ സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമാനുസൃതകമ്പനികൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത വാർഡിലെ വോട്ടറാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വന്തം പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് മേലധികാരികൾ നൽകേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പണിശാലകളിലെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: