‘എന്റെ പദ്ധതി’: പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം സമർപ്പിക്കാം

വാർഷിക പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അഭിപായം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ‘എന്റെ പദ്ധതി’ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ പ്രസിഡൻറ് കെ.വി. സുമേഷ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പി.പി ദിവ്യ, സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ വി.കെ സുരേഷ് ബാബു, കെ.പി. ജയബാലൻ, ടി.ടി. റംല, സെക്രട്ടറി വി. ചന്ദ്രൻ, അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ഡിസംബർ ആറ് വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം സമർപ്പിക്കാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: