അഴീക്കൽ കടപ്രത്തകത്ത് കൂനന്റവിടെ ഫാത്തിബി നിര്യാതയായി

അഴീക്കൽ കടപ്രത്തകത്ത് കൂനന്റവിടെ ഫാത്തിബി കെ കെ (89) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: സക്കീന, സൈബു, അബ്‌ദുൾ ലത്തീഫ് കബറടക്കം 7 മണിക്ക് അഴീക്കൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർ സ്ഥാനിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: