കണ്ണൂർ സവിത ഫിലിം സിറ്റിയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ വില്ലൻ സിനിമ മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ ശ്രമം


Reported By അക്ഷയ് കണ്ണൂർ
കണ്ണൂർ സവിത ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വില്ലൻ സിനിമ മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ ശ്രമം. ഫാൻസും തിയേറ്റർ മാനേജ്‌മെന്റും ചേർന്ന് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: