അഴീക്കോട് വൻകുളത്ത് വയൽ – പാലോട്ട്കാവ് റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

അഴീക്കോട്‌: വൻകുളത്തുവയലിൽ ഓവുചാൽ നിർമാണവും കലുങ്കു നിർമാണവും നടക്കുന്നതിനാൽ വൻകുളത്തുവയലിൽ നിന്നു തെരു വഴി പാലോട്ടുവയൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം നവംമ്പർ 15 വരെ നിരോധിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: