മദ്യം മയക്കു മരുന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ അണിചേരുവാൻ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി

മദ്യം മയക്കു മരുന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ അണിചേരുവാൻ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി അഴീക്കോട് വൻകുളത്തുവയലിൽ. പി . ധർമ്മൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ എ .ഹേമന്ത് കുമാർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അധ്യക്ഷ കെ.കെ മിനി .പ്രഭാഷണം എം.രാജീവൻ,

വി .ശാരദ, കെ പത്മാവതി, കെ പ്രവീൺ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ചിത്രകല അധ്യാപകൻ രാജീവൻ പാറയിൽ പോസ്റ്റർ രചനാ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നല്കി.

മീൻകുന്ന് ,പൂതപ്പാറ, പൊയ്‌ത്തുംകടവ്, മൂന്നു നിരത്ത്, അഴീക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും ലഘുലേഖ വിതരണവും നടക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: