എടക്കാട്: കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

15ഓളം പൊതികളിലായി വിൽപ്പനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന
105 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. എടക്കാട് റെയിൽവേ

സ്റ്റേഷനടുത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവുമായാണ് പിടിയിലായത്. മുഴപ്പിലങ്ങാട് മലക്ക്താഴെ സയന മൻസിലിൽ എം.എം സുനീർ (22) ആണ് എടക്കാട് എസ്.ഐ മഹേഷ് കണ്ടമ്പത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എക്സൈസ് വകുപ്പും കഞ്ചാവ് വിൽപനയ്ക്ക് ഇയാളെ പിടികൂടിയിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: