കതിരൂരിൽ BJP കാര്യാലയത്തിന് സമീപം ബോംമ്പേറ്

കതിരൂർ കക്കറ ഡയമണ്ട് മുക്കിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം

സ്വാമിമുക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ബി.ജെ.പി കാര്യാലയത്തിന് സമീപത്തുള്ള റോഡിൽ ബൈക്കിൽ എത്തിയ രണ്ടു പേർ ബോംമ്പ് എറിയുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിവായത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല, സ്ഥലത്ത് പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: