പഴയങ്ങാടിയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

പഴയങ്ങാടിയിൽ ബസ് അപകടം. അടുത്തിലയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ ബസ് കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. പരിക്ക് പറ്റിയവരെ എരിപുരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു  പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്നും പിലാത്തറയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന P V T ബസ്സ് അണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: