ദേശീയപാതയിൽ ‘കുരുക്കിട്ട്’ ബസുകൾ

ദേശീയപാത ധർമശാലയിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ ബസ് നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്കായി. ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ മാറി കവലയിൽ തന്നെ ബസുകൾ നിർത്തിയിടുന്നതിനാൽ പറശ്ശിനിക്കടവ് റോഡിലും, ദേശീയപാതയിലും വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ്. കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ ധർമശാല ജംക്‌ഷനിൽ തന്നെ മിക്ക ബസുകളും നിർത്തിയിടുന്നതായിട്ടാണ് പരാതി.ഇതോടെ പറശ്ശിനിക്കടവ് റോഡിൽ നിന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക് ദേശീയപാതയിലേക്ക് കടന്നുവരാനാകില്ല.നിർത്തിയിട്ട ബസുകളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപകടം ഉറപ്പ്. തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസുകൾ ഒരിക്കലും ബകാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ നിർത്താറില്ലെന്ന പരാതി ശക്തമാണ്.കെഎപി നാലാം ബറ്റാലിയൻ കവാടം കഴിഞ്ഞയുടനെ ബസ് നിർത്തി യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതിനാൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ നിർത്താറില്ലെന്ന പരാതി ശക്തമാണ്.കെഎപി നാലാം ബറ്റാലിയൻ കവാടം കഴിഞ്ഞയുടനെ ബസ് നിർത്തി യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതിനാൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പലപ്പോഴും നോക്കുകുത്തിയാണ്. ധർമശാല ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നും അൽപം മുന്നോട്ടു മാറി ബസുകൾ നിർത്തിയിടാൻ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന പൊലീസുകാർ നിർദേശം നൽകിയാലും ഫലമില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: