കണ്ണൂരിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട ബൈക്കിനു മുകളിൽ റീത്ത്

അഴീക്കോട് കോളനി ഗേറ്റിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകൻ

അക്ഷയ്യുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിവച്ച ബൈക്കിന് മുകളിൽ റീത്ത് വച്ച നിലയിൽ

വിവരം അറിഞ്ഞ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സിക്രട്ടറി ശ്രീ അരുൺ രാവില 7.30 യോടെ അക്ഷയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും, അവിടെ എത്തിയ വളപട്ടണം പോലീസിനോട് നാട്ടിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: