കേളകത്ത് കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപൊക്കത്തിലും കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിച്ചു

കേളകം: കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപൊക്കത്തിലും കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിച്ചു. കനത്ത മഴയിലുണ്ടായ

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കേളകം ഇരട്ടത്തോടിന് സമീപവും, ചുങ്കക്കുന്ന് മൃഗാശുപത്രിക്ക് പിൻവശത്തെ കൃഷിയിടത്തിലും വെള്ളം കയറുകയും, തെങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ കൃഷികൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരട്ടത്തോട് തുരുത്തിലും, മറുകരയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണിതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, അമ്പായത്തോട് മുതൽ കാളികയം വരെ പുഴയോരത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ
വെള്ളം കയറി വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: