കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ വെത്തിലപള്ളി, ഒറ്റമാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം പതിവ്

റിപ്പോർട്ട്: അബൂബക്കർ പുറത്തീൽ

കണ്ണൂർ സിറ്റി: വെത്തിലപള്ളി, ഒറ്റമാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം പതിവ്. തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ പെട്ട വെത്തിലപള്ളി, ഒറ്റമാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ ദിവസേന രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കറണ്ട് പോവുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.ഇതിനെ തുടർന്ന് കെഎസ്ഇബി ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചാൽ അര മണിക്കൂറിനകം ശരിയാക്കുന്നുവെങ്കിലും ചൂട് കാലത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ വീട്ടുകാരെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. ഇവിടെ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ സ്ഥിരം പല്ലവി പോലെ ഓവർലോഡ് മൂലമാണെന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എന്നുമാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. അതിനൊരു പരിഹാരം സെക്ഷൻ തന്നെ അല്ലെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. നോമ്പും ലോക്ക് ഡൗണും കൂടെ വൈദ്യുതി മുടക്കം കൂടിയാകുമ്പോൾ ദുരിതത്തിലാകുന്നത് നാട്ടുകാരും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: