കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൊകേരി, ശിവപുരം സ്വദേശികൾക്ക്

കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൊകേരി, ശിവപുരം സ്വദേശികൾക്ക്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 39 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 13 പേർക്ക് രോഗം പകർന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ. 25 പേർ ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. ഒരാളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 34 പേരും കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളാണ്. കണ്ണൂരിൽ 2 പേർക്കും തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആണ് രോഗം പുതിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: