കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി

കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോവിഡ് ആശുപത്രി ആക്കി മാറ്റും. 200 ബെഡുകളും 40 ഐ സി യു ബെഡുകളും സജ്ജീകരിക്കും. കോവിഡ് ബാധിച്ചു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാവുന്ന രോഗികളെയാണ് ഇവിടെ ചികിൽസിക്കുക. കണ്ണൂർ കാസറഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: