കൂടുതൽ പേരെ ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു : മുഖ്യമന്ത്രി

കൂടുതൽ പേരെ ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവും. അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച ശേഷം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 39 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 34 പേരും കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളാണ്. കണ്ണൂരിൽ 2 പേർക്കും തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആണ് രോഗം പുതിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ നിരവധി പേരുമായി ബന്ധപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കിയിൽ ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പൊതുപ്രവർത്തകൻ നിരവധി പ്രമുഖരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇന്ന് 112 പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇതുവരെ 81 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: