നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര കണ്ണൂരും സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ തിരുവട്ടൂരും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് തല സ്പോർട്സ് മീറ്റ്

നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര കണ്ണൂരും സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ തിരുവട്ടൂരും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് തല സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഡിസംബര്‍ 28,29 തിയ്യതികളിൽ. തിരുവട്ടൂർ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം.ഫുട്ബോൾ(സിക്‌സസ്), വടംവലി, ലോംഗ്ജമ്പ്, 100 മീറ്റർ ഓട്ടം , ഷോട്ട്പുട്ട് എന്നിവയാണ് മത്സരയിനങ്ങൾ .മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകൾ ഡിസംബർ 27 ന് മുൻപ് അപേക്ഷകൾ നൽകണം.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ഫോറത്തിനും 8078044364 , 96338 94525 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: